Vršovická komunitní zahrada / Praha 10

Start Vršovice: Co se nám povedlo...

Podařilo se nám zrealizovat všechny cíle, které jsme si vytyčili: zlepšit technickou vybavenost prostoru připojením na teplou vodu, vyřešením WC a stabilní přípojky na elektriku. Díky tomu splňujeme všechny požadavky na vybavenost veřejného prostoru, nejsme omezeni kapacitou provizorních přípojek a řešení toalet. To nám umožňuje oslovit větší množství potenciálních návštěvníků.

Naše proměna stavěla na ochotě lidí z okolí. Pomáhali dobrovolníci ze spolku Start
Vršovice, ale i sousedé a příznivci projektu, které se nám postupně daří nabalovat.

Nejvíce komplikované bylo jednání s veřejnou správou. Nemáme pocit, že z její strany je zkvalitnění prostředí skutečná priorita, pokud se jím nerozumí výměna povrchu chodníku nebo osazení místa lavičkami. Důvodem je, že městské části nejsou zvyklé spolupracovat
s občany, nabízet jim prostor a podporu k samostatné aktivitě, ani vyhlašovat soutěže.
Změny veřejného prostoru řídí rutinně, pracují se stejnými dodavateli, nikoli s kreativními obory (architekti, designéři, umělci), a téměř vždy bez účasti veřejnosti, čímž se ochuzují
o kreativitu a neobvyklé nápady. 

Ostatním bychom doporučili, aby nečekali, že za ně někdo něco vymyslí. Je potřeba se neustále učit nové dovednosti, nenechat se odradit a hledat schůdnou cestu ke svému cíli.
Nikdy nic nejde přesně podle plánu. A dále: hledejte ve své komunitě profesionály z nejrůz-
nějších oborů – není nad to mít na své straně odborníky.